Adalet ile İlgili Sözler

PAYLAŞ
Adalet ile İlgili Sözler
  • 0
  • 5948
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    blankLoading...
  • 8 dakika da oku
  • +
  • -

Yazımız 15 Eylül 2021 tarihinde güncellenmiştir.

Adalet ile ilgili söylenmiş sözlerden, ayet ve hadislerden bir demet hazırladık…

Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

 

Adalet devletin amacıdır. (James Madison)

 

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a.)

blank

“Her hak sahibine hakkını ver.” (Hadis-i şerif)

 

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. – Anonim

 

Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)

 

Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope

 

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. ( Mahatma Gandhi)

 

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. – Farabi

 

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (V.Hugo)

 

”Adalet, tabiat düzenine uymaktır.” (H. Ziya Ülken)

 

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin

 

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

 

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. ( Montaigne)

blank

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Avukatlar Günü Mesajları

”Adalet, toplumların nefes borularıdır.” (Raif Necdet Kestelli)

 

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

 

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

 

Eşit davranarak değil, hakkını vererek ”adil” olunur.” (Ali Suad)

 

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

 

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J.Amyot)

 

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

 

“Adalet rahat olmalı, yoksa terazi sallanır ve adil bir hüküm verilmez. ” (Franz Kafka)

 

Bir yerde hayatlar küçük görülüyorsa adalet susmuş demekti…Aykut Günaydın

 

”Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir.” (Aliya İzzet Begoviç)

 

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim

 

”İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır.” (A. Hamdi Tanpınar)

 

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

 

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesi ve mızrağıdır. (Hadis-i Şerif)

 

Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan ona daima muhtaçtır. (F.R.De Chateaubriand)

 

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

 

Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın. (Kur’an-ı Kerim)

 

“Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız arasında adaletli davranın” (Hadis-i şerif)

 

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos

 

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller

 

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

 

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. (H.G. Mirabeau)

 

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer)

 

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

 

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

 

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

 

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. – Tucker

 

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

 

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun çevresinde döner. (Confucius)

 

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. (Hakan Yıldız)

 

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

 

Adalet güzeldir. Fakat Emirlerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif)

 

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. – M. Kemal Atatürk

 

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola

 

Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. – Beethoven

 

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. – Sokrates

 

  Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar; Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. (Yusuf Has Hacip)

 

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

 

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

 

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (W.E.Channıng)

 

“Eğer bir ülkede adalet yozlaşırsa, o memleketin dibi oyulmuş demektir. Adaleti çökmüş bir milleti yok olmaktan hiçbir güç kurtaramaz.”   Yaşar Kemal

 

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

 

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. -Konfüçyüs

 

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan , kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Kur’an-ı Kerim)

 

Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. (Kur’an-ı Kerim)

 

Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir. (Kur’an-ı Kerim)

 

“Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.” (Hadis-i şerif)

 

Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah´tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. (Kur’an-ı Kerim)

 

Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar -o en güzel (şeklin) dışında- yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. hiçbir nefse, gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Söylediğiniz zaman -yakınınız dahi olsa- adil olun. Allah´ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Kur’an-ı Kerim)

 

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları) nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Kur’an-ı Kerim)

 

“Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır. Bunlar: Adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescidlere bağlı kimse, birbirlerini Allah rızâsı için seven ve buluşmaları da ayrılmaları da bu sevgiye dayalı olan iki şahıs, itibarlı ve güzel bir kadın kendisiyle beraber olmak isteyince ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyerek buna yanaşmayan erkek, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren adam, tenhâda Allah’ı anıp gözleri yaşla dolan kişidir.” (Hadis-i şerif)

 

“Ey Oğul!

Beysin… Bundan sonra öfke bize; uysallık sana… Güceniklik bize; katlanmak sana…

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler bize, çatışmalar bize, anlaşmazlıklar bize; adalet sana..

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana…

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana..

Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..

Ey oğul! sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma :İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey Oğul!

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah-u Teala yardımcın olsun…”

Şeyh Edebali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

blank