Ay Tutulması ile İlgili Sözler

PAYLAŞ
Ay Tutulması ile İlgili Sözler

Yazımız 16 Kasım 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Ay Tutulması ile İlgili Sözler…
Astronomik olaylardan olan Ay tutulması belli periyotlarda yaşanmaktadır. Geçmişten günümüze bu olaya bir çok anlamlar yüklenmiş v hatta törenler yapılmıştır. Ay
tutulması kavramının gerçek ve mecaz anlamlarda kullanıldığı alıntılardan bir derleme hazırladık…

Bilgilendirme: 8 Kasım Salı günü Ay  tutuluması yaşanacaktır.

Bu Yüzyılın En Uzun Süren Tam Ay Tutulması için TIKLAYINIZ

Ay Tutulması ile İlgili Sözler

Güneş ve ay kadar zor mu?

 Bizim yeniden bir araya gelmemiz

Lale Müldür

 

Biruni ay tutulması sayesinde vakti ve mesafeyi ölçmeyi keşfettiğinde otuz yaşında ancak vardı.

Kayıp Aydınlanma, Frederick Starr

 

İlla bir dünya mı girmeli araya

Ay veya ellerin tutulması için

Ertuğrul Sabuncu

 

Ay ve güneş tutulması olaylarının nasıl hesaplandığını öğrenen,bütün bilim dallarının anahtarını elde etmiş demektir.

Irving Stone

 

“Hepimiz ana rahmine bir Güneş tutulması sonrasında düştük ve bir Ay tutulmasıyla da bu yaşama veda edeceğiz. Evrenin kuralı bu, şaşmaz.”

Astrolog Elvan

 

Gözleri diye geçirdi Doğay içinden, gözleri çok güzeldi. Tıpkı ay tutulması gibiydi. Ayın tutulduktan sonra dünyadan göründüğü rengi gibiydi.

Aynı Gezegende, Sıla Taşçı

 

“Diana Ay tanrıçası demek.” deyip duraksadı. “Aymira ise ay tutulması sırasında ayın çevresinde beliren kızıllıktı, değil mi?”

”Kızıllığın ayırma bulaşsın Diana.”

Sümeyye Demirkan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları

Yakut Türklerinin efsanelerine göre, “Ay tutulması” olayı şöyle anlatılıyor; Ay dolun olup da gökte bir tepsi gibi parlayınca kurtlar ile ayılar aya hücum edip, ayı yiyorlarmış.

Türk Mitolojisi 1, Bahaeddin Ögel

 

“Demokritos’un MÓ 5. yüzyılda söylediği sözleri aşağıda aktarıyorum:

Eskiden insanlar, gökyüzünde olup bitenleri gördükçe, örneğin şimşek, gök gürültüsü, yıldırımlar, yıldızların bir araya gelişi, Güneş tutulması ve Ay tutulmasını, bunlardan korkarlardı, nedeninin tanrılar olduğuna inanarak.”

Carl Sagan

Ay Tutulması Sözleri

Tzu-kung dedi ki:  “Büyük ve üstün insanın yanlışları, ay ve güneş tutulması gibidir. Onun da yanlışları vardır. Bütün insanlar bunları görür. O değişir, bütün insanlar gene onu arar.”

Erdemin Ardından Git, Konfüçyüs

 

“Şüphesiz ki güneş ve ay, hiçbir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Onlar, Allah’ın kudret ve azametini gösteren alâmetlerden iki alamettir! Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman, namaza(Husuf Namazı) durunuz!”

Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Salih Suruç

Husuf Namazı için TIKLAYINIZ

Yunan filozof Pisagor, MÖ altıncı yüzyılda bir ay tutulması boyunca dünyanın Ay üzerindeki şekli nedeniyle bir küre olması gerektiğini düşündüğünde, dünyanın düz olduğu yönündeki yaygın görüşü ilk sorgulayanlar arasındaydı.

Past & Futura Dergisi – Sayı 2021/02, İnnomag Past; Future Dergileri

 

Ay tutulması gibiydi, yalnızlık belki de bir yalnızlık bu , içten içe kanamak, yangından kor avuçlamak belki. Şimdi yanaklarımda ayaz bir dokunuş, cennetten uzanan bir el belki, belki de fazla geldim bu dünyaya. Gırtlağımda bir yumru, yutsam ölürüm , yutmasam ölürüm

Uğur Tuna

 

Dünyanın her yerindeki kültürler tutulmalara ilişkin efsaneler üretmiştir. Çoğunlukla bunların doğal felaketlerin veya bir hükümdarın ölümünün habercisi olduğuna inanılır. Kimi Asya kültürlerinde ay tutulmalarına Ay’ı yutan bir iblis ya da ejderin neden olduğu düşünülür.

Semboller & İşaretler, Kathryn Wilkinson

 

Düşman kenti kuşatmamaya karar verdi lâkin Güneş’e dönmeden evvel gökyüzünde, Ay’a bir daha Güneş ışığı gelmemesi için bir duvar inşa etmişlerdi. Bu duvar çift kat buluttan yapılmıştı. Böylece tam bir Ay tutulması yaşanmış ve Ay tamamıyla kesintisiz bir geceye  mahkûm edilmişti.

Samsatlı Lukianos

 

Eğer Ay’ın  yörüngesi tam da Güneş ile Dünya arasında bir hatta olsaydı her ay Güneş tutulması yaşardık. Ancak Ay’ın eksenindeki beş derecelik eğim nedeniyle tutulmalar yaklaşık 18 ayda bir gerçekleşiyor ve her tutulma sadece Ay’ın  gölgesinin düştüğü dar bölgelerde görülüyor.

Gezegenler, Maggie Aderin-Pocock

 

Sanırım aşk, yüreğin ay tutulması yaşamasıydı. Güneş tutulması da diyebilirdik aslında. Ay tutulmasında ay ile güneş arasına dünya girer; güneş tutulmasında ay, güneş ile dünya arasındadır. Güneş tutulmasında ayın çapı kadar dünyada etkilenen olur, ama ay tutulmasında ay, yok olmuştur. Dünyevi bütün kirlere inat ışığını söndürmüştür.

Aşkın Peşinde, Zekeriya Efiloğlu

 

Güneş ve Ay’ın büyüklüğü ve Dünya’dan uzaklıkları, ‘tam güneş tutulmasının mümkün olabilmesi için tam da olmaları gereken orandadır.

Tam tutulma sırasında, Ay’ın karanlık diski, Güneş’in parlak diskini tas tamam kapatır ki böylece Güneş’in ‘atmosferi’ olan kromosferin ince çemberi  görülebilir ve bilimsel olarak incelenebilir.

Aramızda Kalsın Tanrı Var, John C. Lennox

 

Güneşin tutulması, Hz. Peygamber (sas)’in oğlu İbrahim’in vefat ettiği güne denk gelmiştir. Bunun üzerine insanlar: “Güneş. İbrahim’in ölümü sebebiyle tutuldu.” demişlerdir. … Rivayet edildiğine göre, Rasülullah (sas) namazdan sonra insanlara bir konuşma yaparak şöyle buyurdu: “Şüphesiz güneş ve ay Allah’ın varlığının ve birliğinin alametlerindendi Hiç kimsenin ölümü veya doğması sebebiyle tutulmazlar. …

Cahiliye’den İslam’a İbadet Tarihi, Cevâd Alî

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tutulma ile İlgili Sözler

… Gök tanrı güzelliklerin nuru, ulu bir ruhtur. Bütün varlıklar o güzel nurdan yaratılmıştır. Bazen kötü ruhlar bu güzelliği bozmak için güneşi tutarlar, o zaman güneş tutulması olur. Bu durumda şamanlar bağırarak, davul çalarak kötü ruhları kovup güneşi kurtarırlar. Güneş ve ay kötü ruhlarla daimi bir mücadele halindedir. Gök gürlemesinde ok atmak, yıldırımın düştüğü yerde törenler yapmak şamanizmin âdetlerindendir. Bazı boylarda güneşe ‘gün ana’ aya da ‘ay ata’ denilmektedir…

İlk İnançlar, M. Kemal Selimoğlu

 

Ay tutulması vaktinde, ayın yüzünde daire şeklinde ortaya çıkan yer kürenin gölgesi olduğu, yerin küreliğine açık delildir.

   Nitekim şehirlerarası uzaklıklar, güneş ve ay tutulmalarıyla bulunur. Bütün bu durumların, kürenin gayrisinde olmak ihtimali yoktur.

   Bütün bunları bir yana bırakalım, Hind-i Şarkî adı verilen Hindistan’a ve Hind-i Garbî adı verilen Yeni Dünya’ya (Amerika) deniz yoluyla sefer edenlere şarken ve garben gidip-gelme imkânı ortaya çıkıp; batıdan gidip, yerin altından dolaşıp doğudan gelen gemiler, yerin yuvarlaklığı davasını ispat edip, bütün delillerin mühürü olup, tartışma kapısını kapamıştır.

Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı

 

Samimi ama bilgisiz bazı Müslümanlar, sanırlar ki dine yardım etmek, felsefe kapsamında yer alan bütün ilimleri inkar etmeyi gerektirir. Bu yüzden felsefi bütün ilimleri inkar ederek, güneş ve ay tutulması konularına varıncaya kadar, filozofların her konuda bilgisiz olduğunu savunurlar ve filozofların bu konulardaki sözlerinin dine uymadığını iddia ederler. Sonra bunun kesin delile dayalı olarak ispatlandığını duyunca delilde şüphe etmezler de İslam’ın bilgisizliğe ve kesin delillerin inkarına dayandığına inanarak felsefeye karşı sevgi; İslam’a karşı da düşmanlık beslemeye başlarlar. İşte bu sebeple İslam’a ancak bu ilimlerin topyekün inkar edilmesi yoluyla yardım edilebileceğini sananların dine zararları çok büyük olmuştur.

Arayışlar Kitabı, İmam Gazali

 

Müneccimbaşıları bütün bu işlere ek olarak, imparatorluğun yıldız falını da çıkarırdı: Tahta çıkma törenleri, doğumlar ve düğünler için yapılan kutlamalar ve gemilerin sefere çıkışları gibi önemli olaylar için hayırlı olacak vakitleri belirlerlerdi. Müneccimbaşı ve çalışanları Güneş ve Ay tutulması ve gökyüzünde kuyrukluyıldızların ya da tanımlanamayan cisimlerin belirmesi gibi olağandışı astronomik olayların yanı sıra depremleri ve yangınları da kayıt altına alırdı. Müneccimbaşı bu tip olaylar hakkında sadece bilgi sunmanın ötesinde, bu olayları yorumlamakla da yükümlüydü. O ve çalışanları, vakitleri belirlemekle kalmıyor, bu vakitlerin anlamlarını da değerlendirip iyi şansa mı yoksa kötü şansa mı delalet ettikleri hakkında yorum yapıyordu.

Osmanlıda Bilim, Miri Shefer-Mossensohn

 

Haziran 1503

Kristof Kolomb, gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika’ya uğrar. Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur ve gemi tayfasına yiyecek içecek verir. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen tamirat bitmez. Üstelik gemi tayfası, yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlamıştır.Bu duruma kızan yerliler,yardımı ,yiyeceği keser. Çaresiz durumdaki Kolomb, o dönemlerde gemilerde bulunan ve yıldız pozisyonlarını içeren takvimi karıştırırken, ertesi gün Ay tutulması olduğunu öğrenir. Aklına parlak bir fikir gelir, hemen yerlilerin şefine gider. Şefe,Tanrı ile haberleştiğini ve Tanrı’nın yardımın kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da Ay’ı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler. Ertesi gün akşam Ay tutulması başlar ve Ay’ın rengi tutulmadan dolayı kızıla döner. Kolomb’un oğlu ,o anı günlüğüne şöyle yazmış:

“İnleme ve feryatlarla birlikte, her yerden gemilere doğru geldiler, yiyecek ve içecekler getirdiler, Tanrı’ya onları affetmesini söylemesi için amirale yalvardılar.”

Kolomb kum saatine bakar, 48 dakika süren tutulma bitmek üzeredir. Onlara Tanrı’nın kendilerini affettiğini ve Ay’ı birazdan normal rengine çevireceğini söyler. Tutulma biter, Tanrı tarafından affedilen yerliler de mutludur, evrenin işleyişini bilen Kolomb da. “Cehalet her zaman köleliği getirir ” diye yazar seyir defterine…

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır 2, Ahmet Şerif İzgören

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir