Dünya İnsan Hakları Günü Sözleri ve Mesajları

PAYLAŞ
Dünya İnsan Hakları Günü Sözleri ve Mesajları

Yazımız 31 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948’den bu yana her 10 Aralık’ta kutlanan gündür. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlandı ve 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi.

İnsan Hakları Günü’nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500’den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.

Dünya İnsan Hakları Günü Sözleri ve Mesajları

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

 

İnsan köle doğmaz, köle yapılır. İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

Kişisel hürriyetler kutsaldır. İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

Dünya İnsan Hakları Günü

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır. İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür. İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu) İnsan hakları günü kutlu olsun.

Dünya İnsan Hakları Günü

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

”Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar sükun içinde yaşarlardı. (Anaksagonos) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir. (John Stuart Mill) İnsan hakları günü kutlu olsun.

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 72. Yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların yok olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutlar; Selam ve saygılarımı sunarım.

 

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

 

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ŞİİRLERİ

İNSAN HAKLARI
İnsanlar köleydiler
Yetkiler kraldaydı,
Zulme karşı birdiler
Ayrımlar kaldırıldı.

Bin dokuz yüz kırk sekiz
Çağdaş ilkede biriz
Her şeyin üstündedir
Hukuk ve şerefimiz.

Oluştu otuz madde
Yapılandı bildirge
Türkiye imzaladı
Altı mayıs gününde.

Bugün, bütün ülkede
Eğitim güvencede
İnsanlığa armağan
çalışmak, eğlenmek de.

 

İNSAN HAKLARI UĞRUNA
İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan…

Erişince, 1948 Aralığının on’u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,
Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik
Daha çok aydınlatır
İnsanlığın yolunu.

 

İNSANLAR
Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı.

Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
İnsanca yaşamalı.

Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
İnsan gibi yaşasın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir