Kuraklık ile İlgili Sözler

PAYLAŞ
Kuraklık ile İlgili Sözler
  • 1357
  • +
  • -

Yazımız 21 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Kuraklık ile İlgili Sözler

Kalpte baş gösteren kıtlık ve kuraklık, gaflettir.

İbni Kayyim El Cevziyye

 

İçimizde koca bir kenti öldürecek kuraklık taşıyoruz.

 İzdiham Dergisi

 

Kıtlık Zamanlarında İnsanları Açlık Değil Alışmış Oldukları Tokluk Öldürür (İbn-i Haldun)

 

Sesini duysam, susacağım. Yel esiyor ama. Değirmen dönmüyor. Kuraklık bu. Adın ekmeğe dönüşmüyor..”

Turgut Uyar

Kuraklık ile İlgili Sözler
Kuraklık ile İlgili Sözler

“Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.”(Yusuf Suresi/48)

 

“Kuraklık zamanında kırık bir testiye su doldurur gibisin. Sen neyin var neyin yoksa veriyorsun, karşılığında bir şey almıyorsun.”

Oscar Wilde

 

Kuraklık ve sellere neden olan bu doğa talanının aslında kendi belamızı bulmamız olduğunu çocuklar bile anlamadı mı?

Buket Uzuner

 

Kalp ağacı susuz kalıp da kuruduğu zaman meyveleri de olgunlaşmadan düşer. Eğer kuraklık çok olursa, sen de Allah’ın zikrini artır

Ataullah İskenderi

 

21.yüzyılın başında ortalama bir insanın McDonald’s menüleriyle tıkınmaktan ölme ihtimali kuraklık, Ebola virüsü ya da El-Kaide saldırısında hayatını kaybetme ihtimalinden çok daha yüksek.

Yuval Noah Harari

 

Ne kadar çok sera gazı, o kadar sıcak hava. Ne kadar çok sıcak hava, o kadar çok kuraklık, kıtlık, orman yangını, sıcak hava dalgası, tropikal hastalık ve düzensiz yağış.

Mikdat Kadıoğlu

Kuraklık ile İlgili Sözler
Kuraklık ile İlgili Sözler

Denilebilir ki alışılmıştan biraz daha fazla sürecek bir kuraklık, milyonlarca insan neslinin asırlardan beri zahmetle biriktirdiği zeka sermayesini tüketmeye ve bizi bu derece şımartan bir medeniyeti iflas ettirmeye kâfidir.

Ahmet Haşim

 

“Öykü hep aynıydı; Ormanlar kesiliyor, toprak erozyona uğruyor, iklim değişiyor, büyük kuraklık dönemlerini dehşetli seller izliyordu. Denge bozulmuştu. Ama modernleşme ilerliyor yürürken de kurbanlarını çiğneyip geçiyordu.”

Tiziano Terzani

 

İbadetten dünyevi gayeler istenilmez. Nasıl yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk ve kuraklık onun vaktidir. O namazda asıl niyet ve gaye, yağmuru getirmek değildir. Böyle olursa, o dua ve namaz halisliğini kaybeder ve kabule layık olmaz.

Murat Sarıcık

 

Ama işte gözlere bakınca, ne uzaktan ne yakından asla yanılmazsınız! En önemli şey gözlerdir! Tıpkı barometre gibidirler. Kimin ruhunda büyük bir kuraklık var, kim durduk yere böğrüne tekmeyi yapıştırabilir, kim kendi gölgesinden bile korkar , hepsini ele verir.

Mihail Bulgakov

 

Dünya aslında aklın ve bilimin büyük seferberliğini bekliyor bu belalardan kurtulmak için. Ve ne kadar erken başlarsa o kadar iyi! Bu seferberlik her aşamada yoğun işbirliği gerektirecektir. Büyük bir deprem, kuraklık, susuzluk, iklim değişikliği, şiddet, savaş, insanla doğa arasında yok edici karşılaşmaya doğru gidiyor.

Herkese Bilim Teknoloji

 

22 Mart 1769’da vezir-i azam ve serdar-ı ekrem Yağlıkçı-zâde Mehmed Emin Paşa sancağı şerif ve kapıkulu ocaklarıyla beraber İstanbul’dan çıkarak Davutpaşa ordugâhına gelip altı, yedi gün sonra Edirne’ye hareket etti ve oradan da 1769 Mayısında İsakçı mevkiine gelindi: bu yıl kuraklık olduğundan yiyecek azdı ve bu yüzden çok hayvan telef oldu.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

 

Yüksek zatınıza haber vereyim ki, çiftliğinizde her şey yolundadır. Beş haftadır yağmur yağmadı: Cenabı Hak bize kızmış olsa gerek. İhtiyarlar bile, böyle kuraklık görmedik, diyorlar. Bahar ekinleri yandı, kavruldu. Kış ekinlerinin de bir kısmını kurtlar yedi, bir kısmını da vakitsiz don mahvetti. Tekrar kazıp ektik ama ne çıkacak bilinmez. Cenabı Hakkın zatınızı korumasına dua ediyoruz.

İvan Gonçarov

 

İnsanlar deprem, kuraklık, sel baskını, salgın hastalık… gibi afetlerden ders çıkarmalı, gereken maddi ve manevi tedbirleri almalıdır.

Salgın hastalıkları önlemek için tıbbın gösterdiği tedbirleri almak,

Deprem için uygun zemine sağlam bina yapmak… insana düşen görevler arasındadır.

İmkanlar ölçüsünde gereken önlemleri aldıktan sonra Allah’a tevekkül edilmelidir. Başa gelenleri de bir imtihan olarak değerlendirmeli, Allah’a isyan sayılabilecek söz ve davranışlardan sakınmalıdır.

Abdurrahman Çetin

 

Ruhları, hayatları, hikayeleri, kainatın gereklerini, varlığın sebeplerini, dünyanın dilini gün günden kurutuyor insanlık. Sular çekiliyor dünyadan. Kestiğin ağaç, yaktığın orman, saldığın gaz, kazdığın çukur, açtığın taş ocağı. Sular çekiliyor dünyadan. Habercisi: Tabiattan önce içinizdeki kuraklık. Gözlerinizdeki çorak. Sular tamamen çekildiğinde hiçbir hikayeniz kalmayacak geriye yaşadıklarınızdan. Bunca yıl kendi cehenneminize odun taşıdınız. Söndürmek için bir katre olsun beklemeyin artık ummandan.

Murathan Mungan

 

İklim değişikliği aşırı hava olaylarının sıklığını, şiddetini, etkilediği alanı ve süresini artırır, bazen de benzeri görülmemiş aşırı hava ve iklim olaylarına neden olabilir. Kuraklık gibi bazı aşırı iklim olayları bağımsız olarak değerlendirildiğinde tek bir aşırı hava olayındansa aşırı olmayan hava olaylarının birikmesinin bir sonucu olabilir. Bugün birçok aşırı hava ve iklim olayı, doğal iklim değişkenliğinin bir sonucu olarak oluşmaya devam ediyor. İklim değişikliği olmasa da belki bu olaylar gene meydana gelecekti. Ancak insan kaynaklı değişiklikler artık bu doğal değişikliklere ek olarak hayatımızı karıştırmaya başlıyor ve doğal olanla insan etkisiyle oluşanı birbirinden ayırmak güçleşiyor.

Levent Kurnaz

Kuraklık ile İlgili Sözler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir