Otto von Bismarck Sözleri

PAYLAŞ
Otto von Bismarck Sözleri
  • 2468
  • +
  • -

Yazımız 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmiştir.

Otto von Bismarck Sözleri…
Bugün 30 Temmuz. Demir Başbakan lakaplı Otto von Bismarck’ın vefat ettiği gün.

Almanya’nın bugüne gelmesinde ve imparatorluğa dönüşmesinde çok büyük payı olan ve Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamit’e ve Hz. Muhammed ( S.A.V) hayranlığı ile bilinen Almanya İmparatorluğunun ilk şansölyesi yani ilk başbakanıdır.

Sadece ülkesinde  değil Dünya çapında tanınan ve son yüzyılın yetiştirdiği en büyük diplomatlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Otto von Bismarck Sözleri

Kral hükmeder, yönetmez.

 

İnsanları kandırmak istiyorsan hakikati söyle.

 

Politika tam olarak bir bilim olmasa da.. Bir sanattır.

 

Okulları olan bir ulusun geleceği güvence atındadır.

 

Gençliğe üç öğüdüm var: çalışın, çalışın, çalışın.

 

Savaş bilimi pek az kişi tarafından bilinen gizemli bir sırdır.

 

Sınıra dayamış galip bir ordu güzel sözlerle durdurulamaz.

 

Savaşta silah yerine öğretmen kullansaydık, zafer mutlaka bizim olurdu.

 

Sabrınızı hiçbir zaman kaybetmeyin, çünkü kapıyı açabilmek için son anahtardır.

 

Bir kimsenin beni yüzüme karşı methetmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni tenkit etmeye de hakkı olması lazım.

 

Dünyanın aklının yüzde doksan sekizi ıı. Abdülhamid’de,  yüzde biri bende  geri kalan yüzde biri ise diğer insanlardadır.

 

Amerikalılar hakikaten şanslı insanlar. Kuzey ve güneyden zayıf komşularla; doğu ve batıdan da balıklarla sarılılar.

 

Gerçek politikacı, geçen olayların hıncını, intikamını alan kimse değildir. Bu olayların tekerrürüne engel olan kişidir.

 

Sevdiklerimiz, bizi aldattıkları zaman onları bağışlarız. Aslında en az bağışlanması gereken kişiler onlardır.

 

En zayıf olduğunuz an bütün herkes tarafından desteklenir gibi göründüğünüz andır. Aslında hiç kimse desteklememektedir sizi; size verilen evet sadece bir bekleyişi dile getirmektedir, ve o evetin ardında daima fırtınalı bir gün yatar.

 

Ya Muhammed, muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o İlahi’dir. Bu kitabın İlahi kaynaklı olduğunu inkâr etmek, müspet ilimlerin yanlış olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Sana muasır (çağdaşın) olamadığımdan, çok müteessirim . Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.

 

Çeşitli zamanlarda, insanlığı idare için Allah tarafından gönderildiği iddia olunan bütün semavî kitapları büyük bir dikkatle inceledimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir toplum, bir ev halkının saadetini bile temin edecek özellikten uzaktır. Lâkin Muhammedîlerin Kur’an’ı, istisna… Ben Kur’an’ı her yönüyle inceledim, her kelimesinde büyük hikmetler gördüm.  Muhammedîlerin düşmanları, bu kitabı Muhammed’in yazdığını iddia ediyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en mütekâmil bir akıldan böyle bir harikanın çıkacağını iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza âlet olmak manasını ifade eder. Ben şunu iddia ediyorum ki; Muhammed mümtaz bir kuvvettir. Böyle ikinci bir vücudun tekrar dünyaya gelmesi ihtimalden uzaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir