Rusça Güzel Sözler

PAYLAŞ
Rusça Güzel Sözler
  • 0
  • 5476
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    blankLoading...
  • 4 dakika da oku
  • +
  • -

Yazımız 6 Şubat 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Rusça Güzel Sözler

Учитесь прощать, никто не идеален!

Bağışlamayı öğren, hiç kimse mükemmel değildir!

 

Дом жив, пока в нём кипит чайник…

Çaydanlık kaynadığı sürece yuvanız hayatta demektir…

 

Зеркало, которому женщины верят больше всего, — это глаза мужчины.

Kadınların en çok inandığı ayna, bir erkeğin gözleridir.

 

Bолк никогда не брoсит свою любимую волчицу, рaди доступной cобаки.

Kurt, en sevdiği kurdu, hiçbir zaman ucuz bir köpek uğruna bırakmaz.

 

Наше́ дший себя́, теря́ет зави́симость от чужи́х мне́ний.

Kendini bulan kişinin başkalarının görüşlerine bağımlılığı kalmaz.

 

Ра́зум, одна́жды расши́ривший свои́ грани́цы, никогда́ не вернётся в пре́жние.

Zihin bir kere kendi sınırlarını aştığında artık geriye dönmesi mümkün değildir.

 

Я не знаю формулу успеха, зато я знаю формулу провала – это попытка понравиться всем.

Başarının formülünü bilmiyorum ama başarısızlığın formülünü biliyorum – Bu herkesi memnun etme girişimi.

 

Нет ничего́ лу́чше, чем влюбля́ться в одного́ и того́ же челове́ка с ка́ждым днём всё бо́льше и бо́льше.

Her gün aynı kişiye aşık olmaktan daha güzel bir şey yoktur.

 

Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом. А пыль,поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью…

Çamura düşen bir elmas hala bir elmas olarak kalır. Ve gökyüzüne kadar yükselen toz ise, toz olarak kalır …

 

Сча́стье не в тех же́нщинах, с кото́рыми хо́чется спать, а в тех, с кото́рыми хо́чется просыпа́ться…

Mutluluk, uyumak istediğiniz kadınlarda değil, uyanmak istediğiniz kişilerde.

 

Kогда видите счастливых людeй – не завидуйте. Вы нe знаете, как oни боpолись за своё счaстье.

Mutlu insanları gördüğünüzde – kıskanmayın. Mutlulukları için nasıl savaştıklarını bilmiyorsunuz.

 

Я бы сошёл с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово остается за Богом.

Eğer son sözün Tanrı’nın olduğunu bilmeseydim, bu dünyanın adaletsizlikleriyle çıldırabilirdim.

 

Неважно — сколько у тебя друзей. Важно — сколько из них помогут тебе в трудную минуту и сколько вспомнят о тебе когда им хорошо.

Kaç tane arkadaşın olduğu önemli değil, önemli olan kaç tanesinin zor günde sana yardım ettiği ve kaç tanesinin iyi günde seni hatırladığıdır.

 

У меня́ нет вре́мени, что́бы ненави́деть тех, кто ненави́дит меня́, потому́ что я сли́шком за́нят те́ми, кто лю́бит меня́.

Benden nefret edenlerden nefret etmek için zamanım yok, çünkü beni sevenlerle meşgulüm.

 

Секре́т не в том, что́бы гоня́ться за ба́бочками. уха́живайте за свои́ми сада́ми – и они́ са́ми к вам прилетя́т!

Asıl gizem, kelebeklerin peşinden onları yakalamaya çalışmak değildir. Kendi bahçenizle ilgilenin çünkü o zaman tüm kelebekler kendileri size gelecektir.

 

Ка́пля в мо́ре иногда́ понима́ет, что она́ в мо́ре, но она́ ре́дко дога́дывается о том, что мо́ре то́же в ней.

Denizdeki bir damla bazen denizde olduğunu anlar ancak nadiren kendisinin de denizin bir parçası olduğunu fark eder.

 

Не ва́жно с кем ты прово́дишь вре́мя….шу́тишь и смеёшься, а гла́вное о ком ты ду́маешь, закрыва́я глаза́…

Kiminle vakit geçirdiğin önemli değil … şakalaştığın veya gülümsediğin, önemli olan gözlerini kapattığın zaman kimin hakkında düşündüğündür.

 

Каждый человек искренен наедине с самим собой; лицемерие начинается, когда в комнату входит кто-то ещё.

Her insan kendi başına olduğunda samimidir; ikiyüzlülük, başkası odaya girdiğinde başlar.

 

Следуя своим путём — не хватайте никого за руки, пытаясь тянуть за собой, но и не отталкивайте тех, кому с вами по пути.

Kendi hayat yolunuzda ilerlerken – kimsenin elinden tutmayın, yanınıza çekmeye çalışmayın, aynı zamanda sizinle birlikte olanları da itmeyin.

 

Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них остается хоть что-то в душе, после разочарования — пустота.

En güçlü his hayal kırıklığıdır. Kızgınlık değil, kıskançlık değil, hatta nefret bile değil … Bu duygulardan sonra bile ruhunda en azından bir şey kalır, ama hayal kırıklığı sonrasında – sadece BOŞLUK.

 

Как бы ни жил челове́к, ему́ всё равно́ тре́буется семья́. Семью́ не заме́нишь ни деньга́ми, ни карье́рой, ни друзья́ми. Семья́ — как элеме́нт па́зла: найдёшь недостаю́щий кусо́чек, и карти́нка жи́зни сло́жится.

Bir insan nasıl yaşarsa yaşasın yine de bir aileye ihtiyacı vardır. Aile – ne para için, ne kariyer için, ne de arkadaşlar için değiştirilemez. Aile – bulmacanın bir parçası olarak: eksik parçayı bulmak ve resmi geliştirmek içindir.

 

Не ну́жно спра́шивать о бу́дущем. Бу́дущее – как таи́нственный пода́рок для нас … Прожива́йте моме́нт сейча́с, не ну́жно беспоко́иться о бу́дущем. Про́сто позво́льте ему́ быть. Доверя́йте бу́дущему. У ва́шего бу́дущего есть своё вре́мя, не сопротивля́йтесь, не задава́йте ему́ вопро́сы. Сосредото́чьтесь на дыха́нии пря́мо сейча́с, позволя́я есте́ственному проце́ссу продолжа́ть свою́ приро́ду.

Gelecek hakkında soru sormaya gerek yok. Gelecek – bizler için gizemli bir hediye gibi … Sadece anı yaşa, gelecek hakkında kaygıya gerek yok. Sadece ona izin ver. Geleceğe güven. Geleceğin kendi zamanı var, sadece karşı koyma, direnme, ona sorular sorma. Nefesini yaşadığın şu ana odakla ve bırak süreç kendi doğasında akışına devam etsin.

 

Я не хочу́ тра́тить вре́мя, си́лы, эне́ргию на то, что разруша́ет меня́. Я не могу́ знать, что бу́дет да́льше в мое́й жи́зни, но я хочу́ нака́пливать позити́вную эне́ргию, а не тра́тить её. Жизнь быва́ет ра́зная и для того́, что́бы пережи́ть сло́жные эта́пы ну́жны си́лы и эне́ргия. Поэ́тому растра́чивать ну́жные по жи́зни си́лы кра́йне опроме́тчиво.

 

Bana faydası olmayan şeyler üzerinde kendi zamanımı, gücümü ve enerjimi kaybetmek istemiyorum. Hayatımda daha neler olacak bilemiyorum ama enerjimi korumak istiyorum ve onu boşuna tüketmek istemiyorum. Yaşamımız bizlere farklı durumlar sunabilir bu durumlardan kurtulmak için güç ve enerjiye ihtiyacımız var. Bu nedenle, yaşam için gerekli olan enerjiyi son derece dikkatsizce harcamamalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.