Şehitlikle İlgili Sözler

PAYLAŞ
Şehitlikle İlgili Sözler
  • 4957
  • +
  • -

Yazımız 24 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir.

Şehitlikle İlgili Sözler…
Bu Şanlı Vatan için canını veren aziz şehitlerimiz için söylenmiş sözlerden, hadislerden ve ayetlerden bir demet hazırladık.. Tüm şehitlerimize Rabbimizden Rahmet dileriz.

Şehitlikle İlgili Sözler

”…Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.”(Muhammed Suresi , 4)

 

”Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Bakara, 154)

 

“Kim Allâh’a ve Rasûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar.” (Nisâ, 69)

 

 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah’tan gelen nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. “ (Âl-i İmrân, 169-171)

 

”Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim.” (Buhârî, Îman, 26; Müslim, İmâre, 103, 107)

 

“Sehit öldürüldüğünde, sizden birinin pirenin ısırmasından duydugu rahatsızlık kadar rahatsızlık duyar.” (Hadis-i Tirmizi, Nesai ve Darimi rivayet etmistir.)

 

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

– “Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehid böyle değil. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder. ”

Hadisin Kaynağı : Buhari, Cihad 5, 21; Müslim,İmaret 108, 109, (1877); Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 13, (1643); Nesai, Cihad 30, 6, 32).

 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. (Mehmet Akif Ersoy)

 

 Şehit mi düştü asker? Cennet koktu da her yer.

 

Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!

 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!

 

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

 

Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

 

Şehitlerimiz için bir Fatiha OKUYUNUZ.

https://www.youtube.com/watch?v=m6OKaeeMbpE

Şehitlikle İlgili Sözler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirblank