• Cumhuriyet Bayramı Mesajları

    Cumhuriyet Bayramı Mesajları

    2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekâletince düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim’in bayram olması önerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından

    • 3008
    • 27 Ekim 2017