• Cumhuriyet Bayramı Mesajları

    Cumhuriyet Bayramı Mesajları

    Cumhuriyet Bayramı Mesajları… 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. 2 Şubat 1925’te, Hariciye Vekâletince düzenlenen bir kanun teklifinde 29

    • 5034
    • 27 Ekim 2017