• Dayıya Babalar Günü Mesajları

    Dayıya Babalar Günü Mesajları

    Uygurca tagay, Kıpçak Türkçesi’nde tay/tayı  Kaşgarlı Mahmut’un kitabında “tagay” ve Dede Korkut Kitabında dayı olarak kullanılan annemizin erkek kardeşi olan

    • 109
    • 18 Haziran 2021