• Sultan Alparslan Sözleri

    Sultan Alparslan Sözleri

    Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey’in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey´in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin

    • 5331
    • 1
    • 25 Ağustos 2018