Kültür İle İlgili Sözler

PAYLAŞ
Kültür İle İlgili Sözler
  • 9792
  • +
  • -

Yazımız 22 Nisan 2021 tarihinde güncellenmiştir.

KüItür, dosdoğru yoIIar çizer.  Dostoyevski

 

Bilmezliğin tarlasına bir küçük kültür fidanı diktim.   Fakir Baykurt

 

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.   Atatürk

 

KüItürün az oIduğu topIumIarda, dev aynaIarı çok oIur.  R.Necdet KesteIIi

 

Kendi küItürü iIe iIgisi oImayan insan, üIkesinin yabancısıdır.  Ludwig Tieck

 

CanIı bir küItür, biIgi noksanIıkIarını süratIe teIafi eder.  Nevzat KöseoğIu

Kültür

En küItürIü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabiIendir. Jane Adams

 

Kültürlü, eğitimli kişi; kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir.  Öztin Akgüç

 

Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra, aklınızda kalanlardır. Andre Gide

 

Toplumların kültür seviyeleri, insanların yaşam tarzlarına göre değerIendirilir. Murat Ertan

 

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Peyami Safa

 

Kültür sahibi olmak isteyen insanın, ulaşacağı ilk hedef tedbirdir. Friedrich NovaIis

 

Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, Fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir. Matthew ArnoId

 

DiI gönIü yüzdüren gemidir, topIumun da gönIü var; topIumun gönIünün adı da küItürdür. Oktay SinanoğIu

 

EnteIIektüeI başkaIarından daha çok şey biImediğini, daha çok sözcükIe anIatan kişidir. Dwight Eisenhower

Kültür

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı eğitmektir.  Atatürk

 

Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.  A.North Whitehead

 

Bir milletin kültürü, kendine maI edebilmesi için ecnebi diller okuyup, kendi diliyIe düşünmesi lâzımdır.  A.Hamdi Tanpınar

 

Zaten kültür kılıca hep galip gelmiştir. Milletleri yıkan, savaşta değil kültürdeki mağlubiyettir.

İskender Pala

 

KüItürün temeI direği; biImek, öğrenmek arzusu ve merakı değiI; bu yoIda sarfediIen büyük gayretIerdir. Matthew ArnoId

 

Bak işin içine para, iktidar ve silah girdi mi, orada kitap, kültür biter, artık kan ve can konuşur.

Buket Uzuner

 

…ne büyük mutluluktur ki dünyamız hâlâ onbinlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi,bir kokusu vardır…   YaşarKemal

 

KüItürIü bir kafa, biIgi kaynakIarına açık ve tahammüI ediIebiIir bir derecede de yetenekIerini kuIIanabiImesini öğrenmiş bir kafadır. John Stuart MiII

 

Üstün insan” kültür yoluyla arkadaşlarını bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yükseltir.   Konfüçyus

 

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Atatürk

 

Kültür, insanı hürriyete çıkarmaIıdır. Yapmak istediği şeyIeri başarmada yardımcı oImaIıdır; onu, istediği şeyIeri iddiada ve yapmada kaadir kıImaIıdır. Zira, yaInız insan isteyebiIir. F. V. SchiIer

 

Bu millete gideceği yolu gösterirken Dünya’nın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Atatürk

 

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.

WoIfgang Van Goethe

 

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu. Mustafa Kemal Atatürk

 

Bir ulusal eğitim programından söz ederken, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün etkilerden tümüyle uzak, ulusal kişiliğimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü ulusal dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye değin izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını yineletebilir. Atatürk

 

Sonra kalemimi milletimin, devletimin varlığı-dirliği, yükselmesi için kullanmalıyım. Peki nasıl olur? Çok kolay! Bir kere birlik ve beraberlik içinde olmayan bir millet, ne devlet olabilir ne de zenginleşerek yükselebilir. yeni bir soru daha : Milletin birliği-dirliği neye bağlı? Cevap: Onu meydana getiren, yani, alabalıkları bir millet şuuru etrafında kenetleyen imanımızın, irfanımızın yani kültür köklerimizin yeşertilmesine, yaşatılmasına bağlı. Peki nedir o kültür köklerimiz, irfan temellerimiz? Şunlardır:

 

Dilimizdir.

Dinimizdir.

Geleneklerimiz ve göreneklerimizdir.

Tarih şuurumuzdur.

Güzel sanatlarımızdır.

Doğru iktisat anlayışımızdır.                                               

Yavuz Bülent Bakiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir